Våra avtal, nedladdningsbara formulär och miljöarbete.

Vi startar alltid alla projekt med ett skriftligt avtal. Förutom att täcka in vad ni som kund har för lagstadgat skydd vill vi också beskriva vad vi offererar.
Om ABS 09

 

Om Hantverkarformuläret

Detta formulär är avsett för anbud och avtal som gäller bland annat renovering och ombyggnad (RO-entreprenader). Formuläret bygger på en överenskommelse mellan Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund.

Det finns mer att läsa
Miljö

 

Arbetsmiljöpolicy

Vår vision är att Formavilla Byggnadsaktiebolag ska ha både en fysiskt och mentalt god arbetsmiljö. För att uppnå detta för vi en öppen dialog med våra anställda och strävar efter en känsla av sammanhang för samtliga. Vi ska göra vad som är möjligt för att minska påverkan av skadliga arbetssätt, material och skapa en positiv arbetsmiljö med avseende på hälsa och motivation. Det ska vara tryggt och roligt att arbeta för Formavilla.

Kvalitetspolicy

Formavilla Byggnadsaktiebolag har som ambition att överlämna kvalitativa byggprojekt i rätt tid till rätt pris. Varje projekt ska kunna användas som referens och vara grund till framtida projektutveckling

Formavilla Byggnadsaktiebolag har korta beslutsvägar. Vi har också engagerade, kompetenta och kreativa medarbetare som kontinuerligt erbjuds utbildning för att utvecklas.

Våra projekt följer utarbetade rutiner som baseras på ISO-9001:2008, och är alltid under granskning och utveckling.

Miljöpolicy

Formavilla Byggnadsaktiebolag är ett ansvarstagande företag. Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Omtanke om människor och miljö måste därför vara av yttersta vikt för vår verksamhet. Ansvaret för detta åvilar oss alla.

Vi ska alla ta miljöhänsyn så att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan.

Med hjälp av vår miljöpolicy ska vi utveckla vår verksamhet och därigenom skapa nya affärsmöjligheter. Vi ska efter bästa förmåga följa gällande miljölagstiftning och vara öppna i vår dialog med omvärlden. Vi ska även påverka våra samarbetspartners att anamma vår milöpolicy.

För att lyckas krävs kunskap, vilja och engagemang. Vi ska, var och en, alltid följa nedanstående principer i vårt arbete på Formavilla Byggnadsaktiebolag:

  • Tänk i förväg igenom hur ditt arbete påverkar miljön.
  • Fråga och ta hjälp om du är osäker. Använd både förnuft och känsla som vägledning.
  • Var försiktig och använd inte material och metoder med miljörisker eller okända konsekvenser.
  • Tänk på att det finns arbetsmoment där vi på grund av miljömässiga risker inte bör medverka.
  • Välj eller föreslå miljömässigt bättre alternativ när det är befogat.
  • Hushålla med naturresurser.
  • Håll ordning och reda.

Genom att låta ansvar för miljön och framtiden genomsyra det dagliga arbetet ska vi nå resultat och vinna förtroende.